republic

republic
respublika statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo forma, kai aukščiausieji valstybės valdymo organai renkami tiesiogiai arba sudaromi atstovaujamųjų institucijų; būdinga valdžių padalijimas, piliečių lygybė, valdančiųjų tarnavimas piliečių interesams ir atskaitomybė jiems, įstatymo viršenybė. Terminas atsirado Antikoje, išplėtotas Švietimo epochoje. Būdinga tai, kad suverenitetas priskiriamas piliečiams, o ne konkrečiam asmeniui, dieviškajai valiai ar kitam išoriniam veiksniui. Pradedant N. Machiavelliu, terminas buvo vartojamas kaip priešprieša monarchijai. I. Kantas skyrė ją nuo antikinės demokratijos sampratos, pabrėždamas pagarbą mažumų teisėms ir įstatymo viršenybei. Politikos mokslų sampratos svarbiausias elementas yra respublikos piliečių sutarimas dėl valdymo formos ir dalyvavimas valdant valstybę, dažniausiai apsiribojantis valdančiųjų išrinkimu ir jų sprendimų teisėtumo pripažinimu. Skirtumas tarp tikrojo ir nominalaus pritarimo valdantiesiems ir jų atskaitomybės tikrovėje sunkiai atpažįstamas, dėl to respublikos vardu gali būti piktnaudžiaujama (su tuo susiduriama nagrinėjant senovės Romos respublikos virtimą Romos imperija arba oficialius komunistinių šalių pavadinimus); nesutariama, ar galima respublika vadinti valstybę, kurios valdymas turi oligarchijos arba monarchijos bruožų. Samprata glaudžiai susijusi su piliečių suvereniteto, atstovaujamosios demokratijos ir galių atskyrimo idėja. atitikmenys: angl. republic ryšiai: susijęs terminasdemokratija susijęs terminasdiktatūra susijęs terminasįstatymo viršenybė susijęs terminasmonarchija susijęs terminasvaldžia

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Republic XF-12 — Rainbow …   Deutsch Wikipedia

 • Republic — Republic, MO U.S. city in Missouri Population (2000): 8438 Housing Units (2000): 3298 Land area (2000): 5.595163 sq. miles (14.491405 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 5.595163 sq. miles (14.491405 …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Republic — ist die Bezeichnung für Republic Airlines, Fluggesellschaft Republic Aviation Company, ehemaliger US amerikanischer Flugzeughersteller Republic (1853), 1865 gesunkenes US amerikanisches Dampfschiff RMS Republic (1903), 1909 gesunkenes britisches… …   Deutsch Wikipedia

 • Republic P-47 — Thunderbolt …   Deutsch Wikipedia

 • Republic — Republic …   Википедия

 • Republic YF-96 — Republic F 84 Thunderjet Republic F 84G Thunderjet …   Wikipédia en Français

 • Republic XF-91 — Thunderceptor Republic X …   Deutsch Wikipedia

 • Republic XP-91 — Republic XF 91 Dreiseitenriss der XF 91 Die Republic XF 91 Thunderceptor war ein experimenteller Abfangjäger des US amerikanischen Flugzeugherstellers Republic. Es handelt sich um ein einsitzig …   Deutsch Wikipedia

 • Republic F-84 — Thunderjet …   Deutsch Wikipedia

 • republic — re·pub·lic n 1: a government having a chief of state who is not a monarch and who in modern times is usu. a president; also: a political unit (as a nation) having such a form of government 2: a government in which supreme power resides in a body… …   Law dictionary

 • Republic — Re*pub lic (r? p?b l?k), n. [F. r[ e]publique, L. respublica commonwealth; res a thing, an affair + publicus, publica, public. See {Real}, a., and {Public}.] [1913 Webster] 1. Common weal. [Obs.] B. Jonson. [1913 Webster] 2. A state in which the… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”